ISO 22001

Certifikujte vašu firmu medzinárodným certifikátom ISOCA - ISO 22001 Certifikát bezpečnosti potravín

ISO 22001

Certifikát bezpečnosti potravín

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

Normu ISO 22001 implementujú predovšetkým výrobcovia ale i distribútori potravín. Systém manažérstva bezpečnosti potravín prešiel z pôvodného systému HACCP na štandard ISO. Certifikácia na nestranné a objektívne posúdenie je vykonávaná jedine akreditovanými odborníkmi z praxe.

Chcem získať certifikát ISO 22001

Certifikácia ISOCA - ISO 22001
Vaša firma bude v zozname certifikovaných spoločností, certifikát dostanete v reprezentačnom ráme a s nálepkou na vašu predajňu.
Na váš web si môžete predmetný certifikát uverejniť vo formáte .pdf alebo vo forme loga.

Dokumentácia ISO 22001 pre vašu spoločnosť
Dokumentácia obsahuje viac ako 20 dokumentov na mieru, ktoré využijete pri aplikovaní normy ISO normy. Prostredníctvom dokumentácie si nastavíte nové procesy a objavíte Vašu spoločnosť aj z iného pohľadu

Správa audítora ISOCA
Náš ISOCA audítor vám nastaví proces podľa ISO 22001 a správa audítora vyhodnotí vašu spoločnosť.

Aktuálnu publikáciu - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín STN EN ISO 22001
Publikácia vám pomôže dodržiavať ISO normy počas celej doby vášho podnikania. Implementácia normy prináša zlepšovanie procesov vo vašej spoločnosti a obmena sa dostavuje v podobe zvýšeného zisku spoločnosti.

Nezáväzne objednať certifikáciu ISO 22001

Navyše od nás zdarma získate

Reprezentačný stojan na certifikát do vašej kancelárie

Akceptovaný certifikát ISOCA v 3 jazykových verziách

Konzultácie online vo vami preferovanom čase

Naši spokojní zákazníci napísali

Ivan D., Bratislava

S priebehom kompletného procesu na diaľku certifikácie ISOCA pre našu spoločnosť sme boli maximálne spokojní.

Martina O., Trenčín

Cez ISOCA sme získali certifikát ISO 9001. Získali sme výhodu pred konkurenciou a zlepšili sa nám aj vzťahy s dodávateľmi.

Jozef J., Trnava

Výborný a jednoduchý online proces na získanie ISOCA certifikácie pre akúkoľvek spoločnosť. Odporúčame Vás ďalej.

ISO 20000-1 Certifikát služieb v IT
ISO 22301 Certifikát kontinuity organizácie
ISO 14001 Certifikát enviromentu
ISO 9001 Certifikát kvality
ISO 45001 Certifikát bezpečnosti
ISO 13485 Certifikát zdravotníckych zariadení
ISO 37001 Certifikát proti korupcii
ISO 22001 Certifikát bezpečnosti potravín
ISO Certification Authority

© 2011 ISOCA - ISO Certification Authority | All rights reserved
ISO 22001 Certifikát bezpečnosti potravín certifikát získal hodnotenie: 4.92/ 5 z celkových 16 hodnotení | Prevádzkovateľ: COMPANY CONSULTING SLOVAKIA LTD, 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX